skab grøn forandring.

Brænder du for at skubbe på udviklingen af et klimavenligt samfund? Studerer du på en kandidatuddannelse eller er du nyuddannet?

Så er Klimaakademiets forandringsagent-forløb i efteråret 2021 noget for dig.

Klimaakademiet er nu lukket for ansøgninger.

8 weekendmoduler

Modul 1

Århus
21
Aug
kbh
22
Aug

Introduktion til Klimaakademiet

Undervisere

Introduktionsdag hvor vi lærer hinanden at kende, dykker ned i Klimaakademiets værdigrundlag og reflekterer over vores egne roller som fremtidige grønne forandringagenter.

Modul 2

Århus
28
Aug
kbh
29
Aug

Videnskabeligt og teknologisk overblik over klimakrisen

Undervisere

Klimavidenskaben er et kompliceret felt, og der florerer mange misinformationer om den i medier og samfund. Dette modul fokuserer på at skabe overblik over de vigtigste klimafakta og lære modsvar på almindelige klimamyter.

Modul 3

Århus
10
Sep
kbh
10
Sep

Overnatning på Samsø – kunst, fremtidsfortællinger og forandring i praksis

Undervisere

På denne overnatningsweekend samler vi holdene fra Århus og København på Samsø. Vi skal lære af Samsøs verdenskendte grønne omstilling og sammen udforske mulige fortællinger om et fremtidigt grønt samfund. Desuden skal vi opleve en musikalsk fortolkning af klimakrisen som fusionerer det kunstneriske og rituelle i en sanselig helhedsoplevelse. Der er afrejse fredag eftermiddag og hjemrejse søndag eftermiddag.

Modul 4

Århus
25
Sep
kbh
26
Sep

Politik og demokrati i klimakampen

Undervisere

Det politiske system spiller en central rolle i skabelsen af et klimavenligt samfund. På dette modul skal vi forstå de politiske processer bag den grønne omstilling og lære om muligheder og udfordringer ved at skabe demokratisk funderet klimahandling.

Modul 5

Århus
2
Oct
kbh
3
Oct

Hvordan skaber vi en grøn økonomi?

Undervisere

Klima og økonomi hænger uløseligt sammen. På dette modul dykker vi ned i de økonomiske teorier og søger en nuanceret forståelse af begreber som eksternaliteter, grøn vækst og økologisk økonomi.

Modul 6

Århus
30
Oct
kbh
31
Oct

Klimakrisen set fra psykologiens perspektiv

Undervisere

Dette modul udforsker, hvad psykologien kan lære os om menneskets indre liv og handlemønstre i relation til klimakrisen, og hvordan vi kan motivere mennesker til at skabe den nødvendige klimahandling.

Modul 7

Århus
13
Nov
kbh
14
Nov

Filosofi i klimakrisens tidsalder

Undervisere

Klimakrisen er ikke bare et videnskabeligt fænomen – den er også et eksistentielt og filosofisk anliggende. På dette modul skal vi lære om moralfilosofi og reflektere over vores eget syn på livet i klimakrisens tidsalder.

Modul 8

Århus
27
Nov
kbh
28
Nov

Min rolle som forandringsagent

Undervisere

På det sidste modul skal vi arbejde med at finde ud af, hvilke roller vi ønsker at påtage os som forandringsagenter, og hvordan vi kan støtte hinanden i fremtiden. Desuden skal vi lære om praktiske værktøjer til at skabe konkrete forandringer gennem arbejdsliv, demokratisk deltagelse og foreningsliv.

Forandring i praksis

Klimaakademiets Kommunekaravane

Efter forløbet får du mulighed for at prøve dig selv af som forandringsagent i praksis på Klimaakademiets Kommunekaravane, som afvikles i foråret 2022 med støtte fra Energifonden.

Du kommer med til workshop i en kommune, hvor du skal hjælpe med at facilitere udviklingen af nye kommunale klimainitiativer i samarbejde med civilsamfund, erhvervsliv, studerende og lokalpolitikere.

Målet er både at du får hands-on-erfaring med at skabe forandringer, og at skabe lokal klimahandling på den anden side af kommunalvalget. Datoer planlægges sammen med dig under hensyntagen til arbejde eller studie.

du er nu forandringsagent!

om forløbet

I august 2021 slår Klimaakademiet dørene op for vores første uddannelsesforløb, som er målrettet kandidatstuderende og nyuddannede, som har færdiggjort kandidatstudiet efter 1. august 2018. Der bliver startet ét hold i Århus og ét i København, hver med 30 deltagere, som skal gennemføre 8 undervisningsmoduler. Hvert undervisningsmodul består af én weekenddag fra 9-17, bortset fra modul 3, hvor vi samler Århus- og Københavnerholdet til en overnatningsweekend på Samsø. Du kan se en oversigt over modulernes temaer og datoer ovenfor i modulbeskrivelsen.

På forløbet møder du førende klimaeksperter og får et dybdegående indblik i klimakrisen gennem videnskab, kunst, økonomi, politik, filosofi, psykologi og praktisk handling. Du får mulighed for at reflektere over dine egne værdier og handlemønstre, og lærer om at skabe grøn forandring på din arbejdsplads, dit lokalsamfund eller som demokratisk medborger. Og så bliver du en del af et inspirerende fællesskab af andre unge, som ønsker at gøre en forskel i klimakampen. Efter forløbet modtager du et diplom med en beskrivelse af forløbet, som du kan bruge i dit CV.

Du er velkommen til at deltage uanset studieretning, så længe du studerer/har studeret på en SU-berettiget kandidatuddannelse. Vi sammensætter akademiholdene på tværs af fagligheder, så ingeniører, filosoffer, økonomer, kunstnere og mange flere kommer til at mødes i en sprudlende, tværfaglig akademioplevelse.

Forløbet er designet til at foregå ved siden af fuldtidsstudie eller -arbejde. Du forventes at deltage på alle moduler og forberede dig ca. 5 timer før hvert modul. Dertil skal du afsætte én dag + forberedelse til at afprøve dig selv som forandringsagent i praksis, på en dato som planlægges sammen med dig.

Prisen for hele forløbet er 2.000 kr. for studerende/ledige og 4.000 kr. for folk i lønnet beskæftigelse. Disse penge dækker undervisningsmaterialer samt kost og logi på overnatningsweekenden (du betaler selv transport til Samsø). Den egentlige værdi af forløbet er langt højere, men vi kan tilbyde nedsat pris pga. en bevilling fra Salling Fondene. Hvis du bliver optaget på akademiet får du betalingsoplysninger.

Ansøgningsfristen er den 14. juni. Herefter udvælger vi deltagere blandt ansøgerne med henblik på at sammensætte stærke akademihold med faglig diversitet. Der er begrænsning på antallet af deltagere, og vi kan derfor ikke garantere en plads til alle. Ansøgere vil få besked om de er optaget på akademiet d. 20. juni.

Du kan læse mere om Klimaakademiet og forløbet under ofte stillede spørgsmål, og du er velkommen til at skrive til os på mail@klimaakademiet.dk, hvis du har brug for mere information.