forandring. fordybelse.

Klimaakademiets mission er at uddanne forandringsagenter, som kan skubbe på udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund. Akademiet blev etableret i 2020 som et partnerskab mellem Rethos Academy og den grønne tænketank CONCITO. Klimaakademiet er støttet af Salling Fondene og Energifonden.

idégrundlag

”A time between worlds”. Sådan betegner den amerikanske uddannelsestænker Zachary Stein vor tid. På den ene side står vi med et ben i en gammel verden – en verden der var defineret af troen på materiel fremgang, individuel frigørelse, globalisering og udbredelse af det vestlige liberale demokrati. På den anden side er vi på vej ind i en ny verden – en verden som på én gang synes fuld af fantastiske fremtidsperspektiver og farlige faldgruber. Vi står midt mellem de to, i en uforudsigelig mellemtid, der føles som balancen på en knivsæg.

Blandt de største af den nye verdens faldgruber er klimakrisen – en krise som paradoksalt nok er en konsekvens af den gamle verdensordens store succes. I et land som Danmark er det lykkedes at indfri vores forfædres drømme om velfærd og velstand, men det er sket på bekostning af det naturgrundlag, som vi alt for længe har taget for givet. Hver dansker har, som indbygger i et af verdens rigeste lande, påvirket planetens økosystemer mere end de fleste mennesker på denne jord. Det giver os et særligt ansvar for at sikre den bedst mulige overgang til den nye verden.

Heldigvis er opmærksomheden om klimakrisen vokset eksplosivt i de seneste år, og der er opstået et hav af positive initiativer indenfor forskning, politik, kunst, erhvervsliv, civilsamfund osv. Men hvad der stadig mangler er overblik over disse initiativer – et overblik over, hvilke røde tråde der forbinder vor tids strømninger i klimakampen. Klimaakademiets ambition er at hjælpe med at finde disse røde tråde, og integrere dem i en helhedsorienteret fortælling om, hvordan vi kan skabe et virkelig bæredygtigt samfund.

Klimaakademiets vision er videre at udbrede en sådan helhedsfortælling gennem dannelse. Dermed vil vi uddanne en gruppe forandringsagenter, som kan navigere i denne tids oprørte vande og være med til at gennemføre en grøn transformation af vores samfund. En gruppe mennesker som kan videreføre det bedste fra den gamle verden, og tegne konturer af en ny verden, som vi rent faktisk ønsker at leve i.

download vores fulde idégrundlag
Hvad laver Klimaakademiet helt konkret?
Hvem står bag Klimaakademiet?
Hvad koster det at gå på Klimaakademiet?
Hvornår foregår de første forløb på Klimaakademiet?
Kan jeg blive optaget på Klimaakademiet?
Hvem underviser på Klimaakademiet?
Hvad lærer jeg på Klimaakademiet, som jeg ikke kan lære på universitetet?
Hvor stor en arbejdsindsats kræver det at gå på Klimaakademiet?
Hvad får jeg ud af at deltage i et forløb på Klimaakademiet?
Kan jeg arbejde eller studere ved siden af et forløb på Klimaakademiet?
Jeg er ikke specialiseret i klima, så jeg er bange for at falde igennem på det faglige. Kan jeg deltage?
Hvilket sprog foregår undervisningen på?
Hvilken type mennesker går på Klimaakademiet?