kommune karavane

I foråret 2022 besøger Klimaakademiets Kommunekaravane syv danske kommuner for at skabe dialog om løsninger på klimaområdet. Projektet er støttet af en bevilling fra Energifonden. Formålet er at bygge bro mellem forskelligartede interesser og skabe effektive klimaløsninger med demokratisk opbakning.

Hjertet af Kommunekaravanen er den såkaldte ’aktørsamling’, som afholdes i hver kommune. Her skal borgere, erhvervsliv, civilsamfund, studerende, lokalpolitikere og embedsfolk mødes og arbejde med et udvalgt fokusområde på klimafronten. Færdiguddannede forandringsagenter fra Klimaakademiet medvirker som facilitatorer på aktørsamlingen.

Planen for Kommunekaravanen vil blive offentliggjort primo 2022, og erfaringerne fra Kommunekaravanen vil blive opsamlet i et vidensdelingskatalog, som præsenteres på et onlineseminar i sommeren 2022.

Spørgsmål om Klimaakademiets Kommunekaravane kan rettes til mail@klimaakademiet.dk.